Inspira 3 2020

  • Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen Redaktør for nummeret

Sammendrag

Dette er en fulltekst av tidsskriftet Inspira nummer 3, 2020. Merk at tidsskriftet publiseres av Cappelen Damm Akademisk fra og med 15. januar 2021. 

Innhold

Redaktøren uttaler seg: Ann-Chatrin Leonardsen

Å simulere de krevende samtalene med pårørende: En evaluering av kommunikasjonstrening med skuespiller: Cathrine Mathisen, Marte-Marie Wallander Karlsen, Lena Günterberg Heyn

Tverrprofesjonell in situ simulering på intensivavdelingen - erfaringer blant leger og sykepleiere: Marita Melbye, Ralf Kirchhoff

Emergence delirium - en undergruppe av postoperativt delir: Siri Gurandsrud Karlsen, Maren Solberg Sandal

Intervju med statssekretær Anne-Grethe Erlandsen: Ann-Chatrin Leonardsen

Fulltekst

Publisert
2020-12-01
Hvordan sitere
Leonardsen, A.-C. L. (2020). Inspira 3 2020. Inspira, 15(3). Hentet fra https://inspiratidsskrift.no/index.php/inspira/article/view/2817
Seksjon
Fulltekst nummer