Intervju med statssekretær Anne-Grethe Erlandsen

  • Ann-Chatrin Leonardsen Redaktør InspiA

Sammendrag

I forkant av pressekonferansen om koronasituasjonen med Helseog omsorgsministeren 2. september sendte undertegnede inn noen spørsmål fra InspirA. Siden spørsmålene var omfattende fikk jeg tilbud om å stille spørsmålene i et intervju med statssekretær Anne-Grethe Erlandsen, noe jeg selvsagt takket ja til. Utgangspunktet var den situasjonen våre anestesi- og intensivsykepleiere har stått og står i under pandemien.

Fulltekst

Publisert
2020-12-01
Hvordan sitere
Leonardsen, A.-C. (2020). Intervju med statssekretær Anne-Grethe Erlandsen. Inspira, 15(3), 30-31. Hentet fra https://inspiratidsskrift.no/index.php/inspira/article/view/2781
Seksjon
Fagartikler